The Style Manor

Ultraljudsundersökning av buken

En ultraljudsundersökning av buken görs i syfte att undersöka bukens inre organ och leta efter skador eller andra typer av sjukdomar. Denna undersökning kan göras antingen akut på en vårdcentral eller akutmottagning eller som en planerad åtgärd. Undersökningen kan utföras exempelvis vid gallstensanfall, vid misstanke om inflammation i gallblåsan eller vid misstanke om leveråkommor. Det går även att undersöka organ så som bukspottkörtel, mjälte, njurar och urinblåsa. I dessa fall letar man oftast efter tecken på tumörer eller cystor, men undersökningen kan även användas för att bedöma eventuella skador och liknande.

Som alla andra ultraljudsundersökningar är denna helt smärtfri för patienten och kan genomföras relativt snabbt. Svaret kommer ögonblickligen och därefter kan beslut om eventuell behandling tas. Vid undersökning av bukhålans organ krävs i många fall att patienten är fastande sedan minst sex timmar. Vissa undersökningar kräver inte en fastande patient utan kan genomföras direkt. Undersökningstiden är i genomsnitt cirka 30 minuter och därefter kan patienten återvända hem eller remitteras vidare till annan behandling.

Ett portabelt ultraljud som U-lite underlättar framför allt vid akuta undersökningar då dessa enkelt kan transporteras till patienten istället för att förflytta en eventuellt skadad och kanske även instabil patient mellan olika rum på enheten, och ibland till och med mellan enheter. U-lite är designad för att kunna bäras i rockfickan eller en mindre väska. När önskad probe kan fästs vid apparaten kommer denna att på egen hand välja optimal insättning för den valda undersökningen. Det innebär att även personer utan större erfarenhet av ultraljudsutrustning kan använda U-lite utan att behöva vänta in personal som kan hantera själva ultraljudsapparaten.

Den högupplösta skärmen minskar risken för att något problem missas på grund av grynig eller otydlig bild. Eftersom den är lätt att hålla i handen går det även enkelt att visa bilden för patienten eller att visa upp den för övrig personal, något som underlättar både patientmedverkan och teamsamverkan mellan olika personalgrupper.

© 2021 The Style Manor

Tema av Anders Norén