The Style Manor

Låna trots betalningsanmärkning

Betalningsanmärkningar är noteringar, vars uppgifter har samlats upp av företag som ger kreditupplysningar. Dessa noteringar symboliserar att personerna som har dem inte sköter sina betalningar. Det kan vara många orsaker bakom att en individ har betalningsanmärkningar, ofta handlar det om ekonomiskt svåra situationer. De insamlade uppgifterna kommer ofta från myndigheter som exempelvis Kronofogden. Företagen gör denna insamling dagligen. För privatpersoner finns betalningsanmärkningar kvar i tre år från dess registrering. När det gäller företag så är denna siffra fem år.

Att ha en eller flera betalningsanmärkningar kan påverka bankens beslut om en individ ska beviljas lån. Det kan även påverka att bli anställd på företag, ha möjlighet att hyra lägenhet och teckna diverse abonnemang så som TV och mobil.

Om en person inte betalar av en skuld, sker en process av flera steg, som involverar inkassoföretag och Kronofogden, där betalningspåminnelser med extra avgifter skickas ut. Om skulden ej återbetalas, börjar momentet utmätning, som är ett sätt för Kronofogden att driva in ytterligare pengar från den skuldsatta individen. Prioriteringen är först att de tar pengarna pengar från personens bankkonto, sedan värdepapper och inkomster. Slutligen sker utmätningen på lös så väl som fast egendom.

När det gäller betalningsanmärkningar och lån är det fortfarande möjligt för en individ att bli beviljad lån, om denne skulle ha en sådan anmärkning. Dock finns det betydligt färre alternativ, i form av långivare, och villkoren är sämre. De flesta aktörer nekar automatiskt lån till personer med betalningsanmärkningar, ungefär 20–30 % gör det inte. De som beviljar behandlar oftast låneansökningarna individuellt samt använder specifika kreditvärderingsmodeller. Exempel på lån som är möjliga att bli beviljade är privat-, snabb- och SMS-lån. Snabblån och SMS-lån är den kategori som främst blir beviljade. Orsakerna bakom detta är att lånesummorna är förhållandevis små och att det är relativt lätt för kreditföretagen att lägga på en riskpremie.

Snabblån/SMS-lån

Snabblån och SMS-lån gör det möjligt för låntagare att snabbt låna pengar. Dessa summor ligger oftast under och omkring 10 000 kr. Kreditföretagen, som också är långivarna, kommunicerar med låntagaren via SMS, telefon och hemsidor. Endast en dator eller ett mobilabonnemang behövs. Vad som kännetecknar snabb- och SMS-lån är att de är räntefria, men har avgifter. Det är dock av stor vikt att komma ihåg att den effektiva räntan också består av avgifter så som uppläggningskostnader. Denna ränta är given per år. Den effektiva räntan brukar vara mycket hög då löptiderna för snabb- och SMS-lån vanligtvis är 30 dagar. Lån på ett år förekommer också inom denna kategori.

Om personen i fråga har ansökt om ett lån med betalningsanmärkning, samtidigt som chansen är stor för att bli beviljad lånet, är det viktigt att denne gör rättvisa bedömningar med avseende på hur återbetalningsplanen ska se ut så väl som budgeten i framtiden. Detta är av stor vikt då individen tidigare har misskött tidigare betalningar. Att bli beviljad ett snabb- eller SMS-lån trots betalningsanmärkningar medför inte en ytterligare risk för låntagaren. Däremot kan kostnaden för lånet bli något högre, om långivaren har en betalningsanmärkning sedan tidigare. En riskpremie är exempelvis inkluderad i den högre kostnaden. Dessutom brukar långivarna kräva att låntagaren ska uppvisa en löpande ekonomi som är bättre än normalt, det vill säga fallet utan anmärkning. Att kunna uppvisa en bättre löpande ekonomi är ett viktigt moment i kreditföretagens modeller för kreditvärderingen.

Privatlån

Förutom snabb- och SMS-lån är det även möjligt att bli beviljad ett privatlån med betalningsanmärkning. Ett privatlån är ett konsumentlån, det vill säga ett lån som är avsett för privatkonsumtion och erhålls utan säkerhet. Att lånet är utan säkerhet innebär att pantsättning för lånet inte förekommer. Summorna för privatlån ligger oftast inom intervallet 10 000 till 40 000 kronor. Privatlån återbetalas vanligtvis genom amorteringar, där de vanligaste formerna är annuitetslån och rak amortering. Vid ett privatlån tillkommer även ränta och andra avgifter såsom aviavgifter.

Om lånet beviljas, är kostnaderna för det högre. I den högre kostnaden är även en riskpremie inkluderad. Vad gäller risker och extra kostnader finns det, vid betalningsanmärkning, många likheter med snabb- eller SMS-lånet. Precis som i det ovan beskrivna fallet med snabb- och SMS-lån är det viktigt att göra rättvisa bedömningar med avseende på hur återbetalningsplanen ska se ut och budgeten i framtiden. Extra räntekostnader förekommer också. Dessutom brukar långivarna kräva att låntagaren ska uppvisa en löpande ekonomi som är bättre än normalt, det vill säga fallet utan anmärkning. Kravet av att ha bättre löpande ekonomi är ett viktigt moment i kreditföretagens modeller för kreditvärderingen.

Viktigt att tänka en extra gång

Det är alltså möjligt att ta lån trots betalningsanmärkningar. De här lånen är vanligtvis privat-, snabb- och SMS-lån. Innan lånet tas, är det viktigt för låntagaren att tänka över om det finns rum för ytterligare skulder i dennes privatekonomi, eftersom lån är en skuld att betala tillbaka. Annars rekommenderas starkt att tänka över nuvarande utgifter och se över vad man kan göra för att ändra på budgeten, så att lånet kan undvikas.

© 2021 The Style Manor

Tema av Anders Norén